Ruszył pierwszy globalny program skierowany do kobiet z rakiem i zakrzepicą

polka_w_gabinecie

Eksperci z całego świata, zgromadzeni na sympozjum WHITH w Berlinie uczulają na istnienie
niezaspokojonych potrzeb i ogłaszają nową inicjatywę edukacyjną w obszarze medycyny.
14 lutego 2015 roku w Berlinie podczas VI Międzynarodowego Sympozjum WHITH (Women’s Health Issues in Thrombosis and Haemostasis – Problemy Zdrowotne Kobiet w Zakrzepicy i Hemostazie), grupa globalnych ekspertów w dziedzinie zakrzepicy i raka wprowadziła inicjatywę edukacyjną w obszarze medycyny o nazwie Women Thrombosis Cancer (WTC).


„Ponad 17 milionów kobiet na całym świecie cierpi na raka*, zaś żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (VTE od ang. venous thromboembolism) stała się drugą główną przyczyną śmierci pacjentek z tej grupy”, mówi – Dominique Farge-Bancel, Profesor Medycyny Wewnętrznej i Chorób Naczyniowych w St Louis Hospital, przy Uniwersytecie Paryskim Diderota we Francji. „Kilka lat temu podjęliśmy działania, mające na celu podniesienie świadomości na temat raka i zakrzepicy, opracowując międzynarodowe wytyczne, pozwalające na efektywniejsze leczenie choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów cierpiących na raka oraz kliniczne narzędzie w formie mobilnej aplikacji (www.itac-cme.com/app), niemniej jednak projekt WTC jest pierwszym programem, poświęconym kobietom chorym na nowotwory złośliwe” – dodaje Profesor.

Celem programu WTC jest poprawa efektywności leczenia choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet cierpiących na raka. Projekt otrzymał bezwarunkowy grant edukacyjny w zakresie medycyny od firmy Aspen, piątej co do wielkości na świecie firmy z branży generyków. Jest to spójne z ogłoszonym wcześniej strategicznym zamiarem znaczącego powiększenia przez firmę udziału w rynku leków przeciwzakrzepowych.

Michael Crow, Szef Aspen Europe & CIS wyjaśnia: „Od czasu zdobycia pozycji lidera w dziedzinie
zakrzepicy, firma Aspen dostrzega znaczącą i niezaspokojoną potrzebę poprawy efektywności leczenia zakrzepicy u pacjentek z rakiem. Podejmując współpracę z wiodącymi specjalistami w dziedzinie zakrzepicy i sponsorując akademicki program w ramach tej globalnej inicjatywy, dołożymy starań, by zwiększyć efektywność leczenia choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet cierpiących na raka”.  GLBL_WTC_0014_E_11.2014 „Mając świadomość problemu zakrzepicy u kobiet, od dziesięciu lat organizujemy w Europie międzynarodowe konferencje WHITH z udziałem setek ekspertów w tej dziedzinie” – mówi Profesor Benjamin Brenner, Dyrektor Oddziału Hematologii i Przeszczepu Szpiku Kostnego w ośrodku Rambam Medical Centre w Izraelu. „Kształcenie medyczne w tym zakresie może wpłynąć na praktykę kliniczną
i podnieść efektywność leczenia choroby zakrzepowo-zatorowej, lecz będzie wymagało długofalowych działań i metody, pozwalającej zmierzyć stopień poprawy sytuacji” – dodaje Profesor.
Nad stroną merytoryczną rozwijanego programu edukacji medycznej WTC będzie czuwała grupa ośmiu ekspertów o światowej renomie w dziedzinie zakrzepicy. Program zostanie wprowadzony w ponad 40 krajach na całym świecie za sprawą siatki kluczowych liderów opinii, skierowanej do różnych specjalistów w dziedzinie medycyny, w tym do ginekologów, hematologów i chirurgów. Wnioski z zaawansowanych rozmów na temat edukacyjnych elementów programu zostały przekazane do zatwierdzenia na prestiżowym Uniwersytecie McGill w Kanadzie.
Jednym z wyjątkowych aspektów inicjatywy są mechanizmy, pozwalające określić oddziaływanie programu w nadchodzących latach. Wspomniany monitoring będzie realizowany na postawie raportów obserwacji klinicznej, służących do oceny sytuacji w zakresie efektywności leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentek z rakiem i ustalenia stopnia poprawy poziomu praktyki klinicznej.
Przewiduje się, iż inicjatywa stworzy okazję do wzbogacenia literatury naukowej o szereg publikacji, przedstawiających zbyt niską obecnie skuteczność leczenia choroby zakrzepowo-zatorowej żył u pacjentek z rakiem oraz udoskonali praktyki medyczne w tej grupie wysokiego ryzyka zakrzepowo-zatorowego.

Kolejny element programu WTC pojawi się w drugim kwartale 2015 roku w formie szkolenia z treści edukacyjnych (CME) dla ponad 60 prelegentów z całego świata. Będą one wykorzystywane już od czerwca 2015r. na 5 kontynentach podczas krajowych i regionalnych spotkań z przedstawicielami opieki medycznej, specjalizującymi się w zakrzepicy.

* International Agency for Research on Cancer – 2012 r.